Seminer ve Doktora Yeterlilik

MM598 SEMİNER DERSİ

MM 598 Seminer dersinin sunumları ilan edilen programa göre yapılır. Her öğrenciye sunum için 10 dakika, soru/cevap kısmı için 10 dk ayrılmıştır. Seminer dersini alan tüm öğrenciler sunumların tamamına katılmak ve sunum programına uymak zorundadır. 

Her öğrencinin seminerini sunacağı haftanın Salı gününe kadar sunum özetini bütün öğretim elemanlarına iletmesi veya posta kutularına dağıtması gerekir.

Ayrıca bu özetler PDF olarak Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Gökhan KÜÇÜKTÜRK'e e-posta olarak gönderilmelidir.

 


DOKTORA YETERLİLİK SINAVI 

 • Doktora yeterlilik sınavının amacı, öğrencinin doktora çalışması yapabilecek düzeyde temel makina mühendisliği bilgisine sahip olup olmadığını, yeterli bilimsel olgunluğa ulaşıp ulaşmadığını ve doktora düzeyinde araştırma yapmaya hazır olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla Doktora yeterlilik sınavı lisans ve yüksek lisans düzeyindeki temel derslerden ve doktora çalışmasıyla ilgili özel konulardan yapılmaktadır.

 • Doktora yeterlik sınavı üç aşamada yapılır:

 1. Lisans düzeyi yazılı sınav,

 2. Yüksek lisans düzeyi yazılı sınav,

 3. Lisans ve yüksek lisans konularını kapsayan sözlü sınav.

 • Adayın başarılı olabilmesi için, herbir aşama sınavdan en az 75 ortalama notu alması gereklidir.

 • Sözlü sınava girebilmek için, adayın her iki yazılı sınav aşamalarından da başarılı olması gerekir. Birinci sınav hakkında başarısız olan aday, birinci sınav hakkında başarılı olduğu yazılı sınav aşaması varsa, ikinci sınav hakkında bu sınav aşamasından muaf tutulur.

 

YAZILI SINAV UYGULAMA PRENSİPLERİ

 • Lisans düzeyi yazılı sınav, adayın çalışma alanına göre aşağıdaki konuları kapsar:

  • ISI GRUBU: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Matematik (MM215E, MM216E).

  • MEKANİK GRUBU: Statik, Dinamik, Mukavemet, Matematik (MM215E, MM216E).

 • Lisansüstü düzeyi yazılı sınavında, aday aşağıda bilgileri verilen zorunlu matematik derslerinden bir tanesini ve doktora düzeyinde Bölümden almış olduğu derslerden üç tane ders seçmek zorundadır. Toplam dört adet dersten sınava girecektir. Danışman öğretim üyesinden en fazla bir ders seçebilir.

 • Zorunlu Matematik Dersleri

  5971310

  Mühendislikte İleri Sayısal Metotlar

   

  5911310

  Makine Mühendisliğinde Analitik Yöntemler

   

 

Her yazılı sınav aşaması, sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumda yapılır.

Yüksek Lisans ve Doktora Yönetmeliği için tıklayınız...

 

 

background image