MM424 Bitirme Projeleri

MM424 Makina Mühendisliği Uygulamaları II dersi hakkında

 • MM424 Makina Mühendisliği Uygulamaları II dersi ferdi veya gruplar halinde yaptırılmaktadır.

 • Projenin amacı, öğrencilere bir mühendislik problemi çerçevesinde tasarımın tüm kademelerinde deneyim sahibi olma fırsatı yaratmak, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirip takım bilinci aşılamak, mesleki ve etik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak ve öğrencilere sözlü ve yazılı sunum yapma deneyimi kazandırmaktır.

 • Makina mühendisliği uygulamaları projeleri öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak her yarıyılın ilk üç haftası içerisinde belirlenir. Projenin grup çalışması olması halinde, diğer bölümlerden öğrenciler de gruplara dahil edilebilir.

 • Bitirme projeleri analizden çok sentez ağırlıklı olmalı ve öğrencinin tasarım becerisini geliştirici çalışmaları içermelidir.

 • Projeye başlarken; projenin adı, amacı, kapsamında yapılacak işlerin tanımları ve aşamaları, çalışacak öğrenci sayısı ve aralarındaki iş bölümünün nasıl olacağı açıklanmış olmalıdır. Projeler kesinleştikten sonra bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.

 • Proje çalışması sırasında her dönem sonunda, proje gelişmelerinin tartışılıp sunulacağı ve her bir takım elemanının bireysel olarak sorumlu tutulacakları ara sunumlar yapılır.

 • Projenin yıl içerisinde değerlendirilmesi gerek takım, gerekse bireysel performans bazında proje danışmanı tarafından yapılır.

 • Proje sonuç raporu 3 kopya halinde ilgili öğretim üyesine teslim edilir. Öğretim üyesi projenin sınava alınacak yeterlilikte olup olmadığına karar verir.

 • Son sunum için yeterli bulunan projelerin sınavı bölüm tarafından oluşturulacak bir jüri tarafından tüm öğrenci ve öğretim üyelerine açık şekilde yapılır. Gerektiğinde makina mühendisleri odası ve sanayi temsilcileri jüriye ilave edilebilir. Sunum yapacak öğrencinin seçimi jüri tarafından yapılır.

 • Sınav sirasında proje sunumları en çok 20 dakikada tamamlanır ve bunu takip eden 10 dakikalık bir soru cevap bölümü yer alır. Jüri başkanı sınav oturumunun başlatılması, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur.

 • Sınav sırasında jüri üyeleri dışında sorulmak istenen sorulara, zaman, soru içeriği ve soran kişi dikkate alınmak suretiyle izin verilmesi jüri başkanının yetkisindedir.

MM424 Makina Mühendisliği Uygulamaları II dersine ait Proje Formlarına Formlar/Belgeler >> sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

 

background image