Eğitim Amaçları ve Kazanımları

Program Eğitim Amaçlarımız (PEA)

  • Mesleki konularda önderlik ve öncülük yeteneklerine sahip, girişimci, serbest mühendislik hizmetleri verebilen, yönetici ve liderlik görevi üstlenebilen,

  • Güçlü temel mühendislik bilgileri sayesinde mekanik, imalat ve enerji konularında kamu ve özel sektörde tercih edilen, İleri teknolojilere hâkimiyeti ve araştırma yeteneği ile mühendislik problemlerini tanımlayıp çözmekte bilimsel yaklaşımları kullanabilen,

  • Çalışmalarında, ekonomi, verim, çevre, sosyal ve etik boyutları da göz önüne alarak akılcı çözümler üretebilen, Makine Mühendisleri yetiştirmektir.

 

 

Kazanımlar ve Hedefler

Mezunlarımızın en az %5’inin bir girişimin içerisinde tek başına veya ortak olarak yer alması

Mezunlarımızın en az %15’inin TÜSİAD’ın yayınladığı en büyük 100 kuruluşta en az yönetici pozisyonunda çalışıyor olması

TSE, TPE gibi Savunma Sanayi dışındaki KPPS puanı ile mühendis alan devlet kurumlarında mezunlarımızın en az %15’nin yönetici pozisyonunda çalışıyor olması 

Mezunlarımızın en az %5’sinin OSB bölgelerinde konumlanmış orta ölçekli sanayi kuruluşlarında yönetici olarak çalışması

Mezunlarımızın en az %20’sinin Savunma Sanayi Şirketlerinde (Aselsan, TAİ, Roketsan,  Havelsan, Tübitak SAGE ve benzeri kurumlarda) çalışması

Mezunlarımızın en az %5’nin Akademik Personel olarak yurt içi/yurt dışı çalışması

Mezunlarımızın en az %10’unun çalıştıkları kurum tarafından yurt dışına fuar, eğitim, kongre gibi faaliyetler için gönderilmesi

Mezunlarımızın en az %15’inin bir yüksek lisans programına katılması

Mezunlarımızın en az %2’sinin bir doktora programına katılması

Mezunlarımızın en az %15’inin TÜSİAD’ın yayınladığı en büyük 100 kuruluşta çalışıyor olması

TSE, TPE gibi Savunma Sanayi dışındaki KPPS puanı ile mühendis alan devlet kurumlarında mezunlarımızın en az %15’nin çalışıyor olması 

Mezunlarımızın en az %10’nun OSB bölgelerinde konumlanmış orta ölçekli sanayi kuruluşlarında çalışması

Büyük ölçekli uluslararası firmaların  yönetici pozisyonlarında mezunlarımızın en az %10’nun çalışması

Mezunlarımızın %30’nun mesleki hayatlarında ekonomi, çevre ve sosyal duyarlıklarını artıran eğitim programlarına katılması 

Meslek hayatları boyunca yaptıkları projelerin en az %50’sinde ekonomi, çevre, sosyal ve etik boyutların dikkate alınması 

background image