Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı (Eren Özdemir) Hk. - Makina Mühendisliği Bölümü