Temel Mühendislik Sınavı (TMS) - Makina Mühendisliği Bölümü
Temel Mühendislik Sınavı (TMS)

MM423 Makina Mühendisliği Uygulamaları I dersi kapsamında Makina Mühendisliği Müfredatını kapsayan “Temel Mühendislik Sınavı” isimli yazılı bir sınav gerçekleştirilmektedir (27 Temmuz 2015 tarihli Lisans Komisyonu kararları).

  • MM423 dersi başarısının hesaplanmasında, proje raporu değerlendirmesinin ağırlık oranının %75, Temel Mühendislik Sınavı (TMS) değerlendirmesinin ağırlık oranının ise %25 olması" (Bölüm Kurulu Kararı) kararlaştırılmıştır.

  • Soru sayısı 70 olarak güncellenmiştir ve sınav süresi 150 dakikaya düşürülmüştür. 

  • Sınavda hesap makinası kullanımı serbesttir.

  • Sınav aşağıdaki derslerin belirtilen konu başlıklarını içerecektir.

 

Bu konudaki tüm duyurulara, "Duyuru kategorileri" başlığı altında MM423-424 ve TMS etiketine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MM423 seminerleri sunum dosyalarına, MM423 Seminerleri başlıklı bilgi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Dersin Kodu

Ders Adı

Sınav Kapsamındaki Konular

MATH101

MAT102

MATH201

ME216

ME313

Matematik

Analitik Geometri, Lineer Cebir, Vektör Analizi, Diferansiyel Denklemler, Sayısal Analiz, Matematik Analiz

MM324

Ölçme Ve Veri Değerlendirme

Olasılık dağılımları, Regresyon ve Grafik Uydurma

Deneysel Verilerin Analizi, Ölçüm Belirsizlikleri

EM295

Elektrik Mühendisliği Prensipleri

Yük, Akım, Gerilim, Güç ve Enerji, Akım ve Gerilim Kanunu (Kirchoff, Ohm), Seri ve Paralel Devreler, AC Devreler, Motorlar ve Dinamolar

MM201

Statik

Kuvvet Analizi, Eşdeğer Kuvvet Sistemi, Katı Cisimlerde Denge, Kafes Yapılar, Atalet Momenti, Statik Sürtünme

MM202

Dinamik

Parçacık ve Katı Cisim Kinematik Analizi, Kinetik Sürtünme, Newton 2. Kanunu, Parçacık ve Katı Cisim İş-Enerji Prensipleri, Hareket Denklemleri, İtme Momentum Prensipleri

MM210E

Mukavemet

Kuvvet ve Moment Diyagramları, Gerilme Türleri (Kesme, Eğme, Burulma), Mohr Çemberi, Gerilme ve Birim Uzama (Eksenel, Eğme, Burulma ve Kesme yönlerinde), Birleşik Yükleme

MM206E

MM207E

Malzeme ve İmal Usulleri

Temel Malzeme Özellikleri, Gerilme-Uzama Diyagramları, Demir Esaslı Metaller, Demir-dışı Metaller, İmal Usulleri, Faz Diyagramları, Isıl İşlem, Gevrek ve Sünek davranış, Yorulma, İmalat Sistemleri

MM301E

Akışkanlar Mekaniği

Akışkan Özellikleri, Akışkanların Statiği, Enerji ve Momentum, İç Akışlar, Dış Akışlar, Sıkıştırılamaz Akışkanlar, Güç ve Verim

MM203E

MM204E

Termodinamik

İdeal Gazlar ve Saf Maddeler, Termodinamik Kanunları, Isı, İş ve Kütle Yoluyla Enerji Aktarımı, Entropi, Termal Verim, Yanma ve Yanma Ürünleri

MM309E

Isı Transferi

İletim ile Isı Aktarımı, Taşınım ile Isı Aktarımı, Işıma ile Isı Aktarımı, Isıl Direnç

MM306E

MM305E

MM326E

MM403E

Makine Dinamiği

Mekanizmalar

Kontrol Sistemleri

Blok Diyagramlar, Sistemlerin Cevabı, Konum, Hız ve İvme Analizi, Basit ve planet dişli Sistemler, Kuvvet Analizleri, Mekanik Titreşimler, Sürtünme, Matematiksel Modelleme 

MM303

MM304

Makina Elemanları

Makina Elemanları Gerilme Analizi, Hasar Teorileri ve Analizi, Deformasyon ve Sağlamlık, Yaylar, Miller, Yataklar, Güç Aktarımı, Bağlama Yöntemleri, Dişli Çarklar, Kaynak Bağlantıları

MM314E

Mühendislik Ekonomisi

 Maliyet kavramları, para zaman ilişkileri ve ilgili uygulamalar, projelerin kombinasyonu

MM423

Makina Mühendisliği Uygulamaları I

Finansal Risk Yönetimi, Proje Yönetimi, Mühendislik ve Etik, Girişimcilik ve Yenilik, İş Sağlığı ve Güvenliği