Stajlar

Her öğrenci, mezun olabilmek için 3 adet yaz stajını tamamlamış olmalıdır. Stajlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Her öğrenci bu bilgileri okumak ve yönergelere uymak durumundadır.

 

STAJ KOMİSYONU KOORDİNATÖRÜ: Y. Doç. Dr. Nihat GEMALMAYAN (Oda: 417)

 

MM 200 İMAL USÜLLERİ STAJI

 

Sorumlu Öğretim Elemanı: -
Sorumlu Araştırma Görevlisi: Arş. Gör. Dr. Salih KARAASLAN (Oda: 406)

 

 

MM300 ISIL VE MEKANİK SİSTEM ANALİZİ STAJI

 

Sorumlu Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Dr. Tolga PIRASACI (Oda: 401)
Sorumlu Araştırma Görevlisi: Arş. Gör. M. Akif AKDOĞAN (Oda: 449)

 

 

MM400 FABRİKA TESİS VE ORGANİZASYONU STAJI

Sorumlu Öğretim Elemanı: Doç. Dr. M. Zeki YILMAZOĞLU (Oda: 443)

 

STAJ BAŞVURU ESASLARI

Makine Mühendisliği Bölümü “Staj Bilgi Sistemi” kurulmuş olup stajlar ile ilgili bütün işlemler bu sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Staj yapacak öğrencilerin aşağıdaki işlemleri takip ederek staj formlarını oluşturmaları gerekmektedir.

 

 1. Öğrenciler Makine Mühendisliği Bölümü web sayfasında ilan edilen Staj Başvuru Formlarını doldurarak Makine Mühendisliği Bölümü Öğrenci İşlerine (Oda 434) teslim edecekler ve staj bilgi sistemine girmek için gereken kullanıcı şifrelerini alacaklardır.
 2. Öğrencilerin teslim ettikleri formlar Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sisteme kuruluş ile ilgili tanımlamalar yapılacaktır.
 3. Öğrenciler sisteme girerek bilgilerini güncelleyeceklerdir.
 4. Staj yerinin komisyon tarafından sisteme tanımlanmasının ardından öğrenciler yapacakları staj ile ilgili kayıt işlemini sistem üzerinden gerçekleştirecekler ve staj formlarının çıktılarını alacaklardır.
 5. Bu formlar staj yapılacak kuruluşa onaylatılacaktır.
 6. Staj yapılacak kuruluş tarafından onaylanan formlar Makine Mühendisliği öğrenci işlerine onaylatılacak ve Zorunlu Staj Formu Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.
 7. Staj başarı belgeleri staj sırasında kuruluşa teslim edilecek, stajdan sonra ise bölüm ve öğrenci işleri kopyaları kapalı zarf içerisinde kurum veya öğrenci tarafından Makine Mühendisliği Öğrenci İşlerine teslim edilecektir.
 8. Staj değerlendirme sayfası staj raporunun içerisine eklenecektir.

Stajların değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Staj Başvuru Formları

MM 200 Staj Başvuru Formu

MM 300 Staj Başvuru Formu

MM 400 Staj Başvuru Formu

 

STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI

Staj raporu yazılmadan önce ilgili staja ait “Staj Rapor Taslağı” aşağıdaki linkten indirilecektir. Bu taslak üzerinden staj raporu oluşturulacaktır. Taslak üzerinden yazım sırasında;

 1. Kapak sayfası yerleşimi değiştirilmeden sayfada kırmızı renkli bilgilerin yerine gerekenler yazılacaktır.
 2. İçindekiler bölümü otomatik oluşturulmaktadır. Rapor bittikten sonra içindekiler tablosuna sağ tıklayarak güncelle seçeneği seçilmeli ve çıkan ekrandan tüm tablo seçeneği işaretlenmelidir.
 3. Başlıklar hazır olarak verilmiş olup, yalnızca kırmızı ile belirtilenler uygun şekilde güncellenmelidir.
 4. Başlıkların altında o bölüm içerisinde yazılacak olan bilgiler mevcuttur. Bu açıklamalar silinerek gereken bilgiler yazılacaktır.
 5. Sayfa marjinleri dört bir yandan 2 cm, yazım formatı her iki yana dayalı, yazı karakteri Times New Roman, ve font büyüklüğü 11 pt olarak ayarlanmıştır. Tüm rapor bu format değiştirilmeden yazılmalıdır.
 6. Konulacak fotoğraflar ve şekiller ortalanmış biçimde olacak ve altına fotoğraf yada şekil numarası (Fotoğraf 1.1., Şekil 3.2., gibi) verilecektir.
 7. Raporda ana bölümler (1.Giriş, 2.Kurumla ilgili bilgiler, 3.Stajın ana konusu ile ilgili bilgiler, 4.Sonuç ve değerlendirme) sayfa başlarından başlayacaktır.
 8. 1’inci Bölüm (Giriş) toplam 1 sayfayı, 2’nci bölüm (Kuruluş Bilgileri) toplam 3 sayfayı geçmeyecek şekilde ayarlanmalı ve yazılmalıdır.
 9. Rapor yazımı sırasında, faydalanılan kaynak bilgileri (kitap, broşür, internet, katalog...vb.) olduğu gibi rapora eklenmemeli, rapor stajyer tarafından yazılmalıdır.
 10. Raporun toplam uzunluğu ekler dahil olmalka birlikte 30-40 sayfayı geçmemelidir.
 11. Rapor tamamlandıktan sonra web sayfasında belirtilen gerekli sayfalar eklenmeli, bölümden temin edilen karton ön ve arka kapak kullanılarak cilt yaptırılmalıdır.

maddelerine dikkat edilmelidir. Yapılan stajın değerlendirilmesi rapor üzerinden olacağı için; yazılacak olan bilgilerin açık ve anlaşılır olması, gereksiz bilgi içermemesi ve yazılan tüm cümlelerin stajyere ait olması gerekmektedir.

MM 200 Staj Rapor Taslağı

MM 300 Staj Rapor Taslağı

MM 400 Staj Rapor Taslağı