Seminer ve Doktora Yeterlilik

MM598 SEMİNER DERSİ

MM 598 Seminer dersinin sunumları ilan edilen programa göre yapılır. Her öğrenciye sunum için 10 dakika, soru/cevap kısmı için 10 dk ayrılmıştır. Seminer dersini alan tüm öğrenciler sunumların tamamına katılmak ve sunum programına uymak zorundadır. 

Her öğrencinin seminerini sunacağı haftanın Salı gününe kadar sunum özetini bütün öğretim elemanlarına iletmesi veya posta kutularına dağıtması gerekir.

Ayrıca bu özetler PDF olarak Bölüm Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Abuzer ÖZSUNAR'a e-posta olarak gönderilmelidir.

 


DOKTORA YETERLİLİK SINAVI 

 • Doktora yeterlilik sınavının amacı, öğrencinin doktora çalışması yapabilecek düzeyde temel makina mühendisliği bilgisine sahip olup olmadığını, yeterli bilimsel olgunluğa ulaşıp ulaşmadığını ve doktora düzeyinde araştırma yapmaya hazır olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla Doktora yeterlilik sınavı lisans ve yüksek lisans düzeyindeki temel derslerden ve doktora çalışmasıyla ilgili özel konulardan yapılmaktadır.

 • Doktora yeterlik sınavı üç aşamada yapılır:

 1. Lisans düzeyi yazılı sınav,

 2. Yüksek lisans düzeyi yazılı sınav,

 3. Lisans ve yüksek lisans konularını kapsayan sözlü sınav.

 • Adayın başarılı olabilmesi için, herbir aşama sınavdan en az 75 ortalama notu alması gereklidir.

 • Sözlü sınava girebilmek için, adayın her iki yazılı sınav aşamalarından da başarılı olması gerekir. Birinci sınav hakkında başarısız olan aday, birinci sınav hakkında başarılı olduğu yazılı sınav aşaması varsa, ikinci sınav hakkında bu sınav aşamasından muaf tutulur.

 

YAZILI SINAV UYGULAMA PRENSİPLERİ

 • Lisans düzeyi yazılı sınav, adayın çalışma alanına göre aşağıdaki konuları kapsar:

  • ISI GRUBU: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Matematik (MATH101, MAT102, MATH201, ME216).

  • MEKANİK GRUBU: Statik, Dinamik, Mukavemet, Matematik (MATH101, MAT102, MATH201, ME216).

 • Yüksek lisans düzeyi yazılı sınavında, aday çalışma alanına göre, aşağıda belirtilen yüksek lisans derslerinden seçeceği dört dersten (biri matematik dersi olmak kaydıyla) sınava girer. (Adayın bu dersleri yüksek lisans veya doktora aşamasında almış olması şart değildir.)

 

ISI GRUBU YÜKSEK LİSANS DÜZEYİ YAZILI SINAV DERSLERİ

 1. MM591 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER

 2. MM597 MÜHENDİSLİKTE İLERİ SAYISAL METODLAR

 3. MM601 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

 4. MM546 VİSKOZ AKIŞ

 5. MM596 İLETİM İLE ISI AKTARIMI

 6. MM564 TAŞINIM İLE ISI AKTARIMI

 7. MM538 İLERİ TERMODİNAMİK

 8. Danışmanın önereceği bir ders (Bu listeden veya öğrencinin araştırma alanıyla ilgili bir Bölüm dersi olabilir.)

 

MEKANİK GRUBU YÜKSEK LİSANS DÜZEYİ YAZILI SINAV DERSLERİ

 1. MM591 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER

 2. MM597 MÜHENDİSLİKTE İLERİ SAYISAL METOTLAR

 3. MM503 İLERİ DİNAMİK

 4. MM504 İLERİ SİSTEM DİNAMİĞİ VE OPTİMUM KONTROL

 5. MM507 İLERİ MUKAVEMET

 6. MM515 MATEMATİKSEL PLASTİSİTE TEORİSİ

 7. MM523 SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ

 8. MM531 UYGULAMALI ELASTİSİTE

 9. MM560 KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMI

 10. MM577 İLERİ MAKİNA TİTREŞİMLERİ

   

 • Danışmanın önereceği bir ders (Bu listeden veya öğrencinin araştırma alanıyla ilgili bir Bölüm dersi olabilir.)

  Öğrenci yazılı sınava gireceği yüksek lisans derslerini, danışmanı ile birlikte belirleyerek sınava gireceği dönemin başında yazılı olarak Bölüm Başkanlığına bildirir.

 • Öğrencinin yazılı sınava girdiği her dersten üç soru sorulur ve öğrenci seçeceği iki soruyu cevaplandırır.

 • Her yazılı sınav aşaması, iki oturumda yapılır. Her bir oturumun süresi minimum iki saattir.