MM423 Dersi Seminerleri

27 Temmuz 2015 tarihli Lisans Komisyonu kararları doğrultusunda, “MM423 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI I” dersi kapsamında Makina Mühendisliği Müfredatını kapsayan “Temel Mühendislik Sınavı” isimli yazılı bir sınav gerçekleştirilecektir.

Alınan kararlar doğrultusunda;

(A) Proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetiminin iş hayatında uygulamaları,

(B) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında iş hayatı uygulamaları,

(C) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerinde etkileri,

(D) Mesleki ve etik sorumluluk; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konularında seminerler verilmesine karar verilmiştir.

 

MM423 dersi kapsamında başarı notu değerlendirilmesinde proje raporu ve TMS sonuçları birlikte kullanılacaktır. Seminerlere MM423 dersine kayıtlı öğrencilerimizin katılımı zorunludur.  İki ve daha fazla seminere katılmayan öğrenciler MM423 dersinden başarısız sayılır.

MM423 dersi başarısının hesaplanmasında, proje raporu değerlendirmesinin ağırlık oranının %75, Temel Mühendislik Sınavı (TMS) değerlendirmesinin ağırlık oranının ise %25 olması" (Bölüm Kurulu Kararı) kararlaştırılmıştır.

 

MM423 Seminerleri ile ilgili tüm duyurulara (tüm seminerler, etkinlikler, dosyalar vb.), "Duyuru kategorileri" başlığı altında MM423-424 ve TMS linkinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Lisans Eğitimi  |  Lisans Dersleri   |   Stajlar  |  MM423 Seminerleri  |   MM424 Bitirme Projeleri   |  Temel Mühendislik Sınavı (TMS)