MM423 Dersi Seminerleri

27 Temmuz 2015 tarihli Lisans Komisyonu kararları doğrultusunda, “MM423 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI I” dersi kapsamında,

(A) Proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetiminin iş hayatında uygulamaları,

(B) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında iş hayatı uygulamaları,

(C) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerinde etkileri,

(D) Mesleki ve etik sorumluluk; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konularında seminerler verilmesine karar verilmiştir.

 

MM423 dersi kapsamında başarı notu değerlendirilmesinde proje raporu ve TMS sonuçları birlikte kullanılacaktır. Seminerlere MM423 dersine kayıtlı öğrencilerimizin katılımı zorunludur.  İki ve daha fazla seminere katılmayan öğrenciler MM423 dersinden başarısız sayılır.

MM423 dersi başarısının hesaplanmasında, proje raporu değerlendirmesinin ağırlık oranının %75, Temel Mühendislik Sınavı (TMS) değerlendirmesinin ağırlık oranının ise %25 olması" kararlaştırılmıştır.

 

MM423 Makina Mühendisliği Uygulamaları I dersine ait Danışman Tercih Formları, Proje Formları için Formlar/Belgeler >> linkine tıklayınız.

MM423 Seminerleri ile ilgili tüm duyurulara (tüm seminerler, etkinlikler), "Duyuru kategorileri" başlığı altında MM423-424 ve TMS linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Çeşitli tarihlerde yapılmış ilgili seminer dosyaları

MM423 Seminer I - Finansal Risk Yönetimi

MM423 Seminer II - Proje Yönetimi

MM423 Seminer III - Mühendislik ve Etik

MM423 Seminer IV - Girişimcilik ve Yenilik

MM423 Seminer V - İş Sağlığı ve Güvenliği Sunum 1

MM423 Seminer V - İş Sağlığı ve Güvenliği Sunum 2

MM423 Risk Yönetimi Semineri Mayıs 2016

MM423 Proje Yönetimi Semineri Mayıs 2016

MM423 İş Güvenliği Semineri Mayıs 2016