Lisansüstü Eğitim

Makina Mühendisliği Bölümünde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlayabilmek için öğrencilerin 7 dersten başarılı olmaları, bir seminer vermeleri ve bir tez hazırlamaları gerekir. Öğrenci, danışmanının önerisi ile Ana Bilim Dalı'nın belirlediği genel kurallar çerçevesinde ders seçimi yapar.

 

Lisansüstü Programlara Başvuru Kriterleri için;

Fen Bilimleri Enstitüsü'nün ilgili sayfası >>