Laboratuvarlarımız

Bölüm, Fakültenin üç ayrı binasına dağılmış kapalı mekânlara sahiptir. Bölüm laboratuvarlarının 7 adedi derslikler binasında, 11 tanesi laboratuvar binasında ve bir tanesi akademik binadadır. Bölüm laboratuvarları ile ilgili kısa bilgiler aşağıda verilmiştir.

Bölümümüzde toplam 19 laboratuvar mevcuttur.

 

Laboratuvar Adı

Yeri

No

Aerodinamik Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Bodrum kat)

 

Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Zemin kat)

15

Bilgisayar Laboratuvarı I

Derslik Blok (2. Kat)

215

Bilgisayar Laboratuvarı II

Derslik Blok (2. Kat)

226

Lisansüstü Bilgisayar Laboratuvarı III

Derslik Blok (2. Kat)

232

Deneysel ve Sayısal Isı Transferi Laboratuvarı

Derslik Blok (Bodrum kat)

 

Isı Bilimleri Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Bodrum kat)

11

Prof. Dr. Ali DURMAZ Isıl Güç ve Emisyon Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Bodrum kat)

 

İçten Yanmalı Motorlar ve Otomotiv Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Bodrum kat)

9, 10

Güneş Enerjisi Uygulamaları Laboratuvarı

Derslik Blok (2. Kat)

232

Laser Doppler Anemometrisi (LDA) ve Partikül Hızı Görüntüleme Tekniği (PIV) Laboratuvarları

Akademik Blok (Bodrum Kat)

1-B30, 1-B31

Malzeme-Metalografi Laboratuvarı

Derslik Blok (Bodrum Kat)

DB-47

Mekanik-Mukavemet Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Zemin kat)

23

Mekanik Titreşimler ve Gürültü Kontrol Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Zemin kat)

 

Mekanizmalar ve Makina Dinamiği Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Zemin kat)

 

Prof. Dr. Yücel ERCAN Otomatik Kontrol Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Zemin kat)

 

Takım Tezgâhları Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Zemin kat)

22

Prof. Dr. Süleyman SARITAŞ Toz Metalürjisi Laboratuvarı

Laboratuvar Blok (Zemin kat)

14

Öğrenci Laboratuvarı

Derslik Blok (Bodrum kat)

DB-46

 

Aerodinamik Laboratuvarı

(Lab binası, Kat: -1, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. Şenol BAŞKAYA)

Bölümümüz aerodinamik laboratuvarında, pompa performanslarını belirlemek üzere bir test düzeneği, ayrıca menfez ve üfleme tiplerine göre konfor şartlarının belirlenmesine olanak sağlayan havalandırma odası test düzeneği, ayrıca bir rüzgar tüneli mevcuttur.

 

 

Güneş Enerjisi Uygulamaları Laboratuvarı

(Lab binası, Kat: -1 ve Derslik binası, 232 no’lu oda)

 

 

Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

(Lab binası, Kat: -1, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Dr. Öğretim Üyesi Tolga PIRASACI)

Bu laboratuvar, öğrencilere temel akışkanlar mekaniği kavramlarını ve prensiplerini deneysel olarak açıklamak amacıyla gerekli deney düzenekleriyle donatılmıştır. Bu deney düzeneklerinden bazıları; akış izleme sistemi, zorlanmış vorteks, ısı iletim cihazı, ısıl çift kalibrasyon cihazı, Bernoulli, borularda sürtünme kaybı, Reynolds, laminer akış masası, santrifüj pompa ve türbin test düzenekleridir. Laboratuvarda bu düzeneklerin yanı sıra araştırma projelerinde kullanılan çeşitli deney düzenekleri de mevcuttur.

 

Sıra No

Deney Düzeneğinin İsmi

Markası

Kullanım Durumu

1

Osborne Reynolds Apparatus

Armfield Technical Education Company Limited

MM301

2

Laminar Flow Table

Armfield Technical Education Company Limited

MM301

3

Hydraulics Bench

Armfield Technical Education Company Limited

MM301

4

Bernoulli Apparatus

Armfield Technical Education Company Limited

MM301

5

Forced Vortex Apparatus

Armfield Technical Education Company Limited

MM410

6

Compressible Flow Bench

Armfield Technical Education Company Limited

MM302

7

Flow Visulation Table

Armfield Technical Education Company Limited

MM302

8

Free and Forced convection Heat Transfer Unit

P.A. Hilton Ltd.

MM410

9

Temperature Measuring Apparatus

Cussons Technology

MM410 (Şu an kullanılmıyor)

10

Heat conduction Unit

P.A. Hilton Ltd.

MM410 (Şu an kullanılmıyor)

 

 

Bilgisayar Laboratuvarları

(Derslik binası 2. kat, sorumlu öğretim elemanı: Öğretim Görevlisi Recep EKİCİLER)

Her iki laboratuvar 63'er bilgisayar kapasitelidir ve tasarım-ders uygulamaları için kullanılmaktadır. Laboratuvarlarda MM103E, MM106, MM413, MM453, MM475, MM575, MM602 dersleri işlenmektedir.

  • 215 nolu laboratuvarda 35 adet Intel i5 4 GB RAM HP; 25 adet Casper Intel i5 8 GB RAM bilgisayar olmak üzere toplam 60 bilgisayar ve 1 adet network yazıcısı bulunmaktadır.
  • 226 no'lu laboratuvarda 28 adet  i5 4 GB RAM HP; 25 adet Casper Intel i5 8 GB RAM bilgisayar olmak üzere toplam 53 bilgisayar ve 1 network yazıcısı vardır.
  • 232 no'lu laboratuvarda 15 adet Core Duo-Core2Duo HP 4 GB RAM bilgisayar vardır.

Bilgisayarlarda lisanslı olarak Windows 10 Pro, AutoCAD 2020, AutoCAD Mechanical 2020 ve ANSYS 19.1, PHOENICS 2009, Office 2016 yazılımları bulunmaktadır. Bu yazılımlar teknik çizim, tasarım, sonlu elemanlar analizi gibi alanlarda öğrencilerin geliştirilmesi amacıyla kullandırılmaktadır.

 

 

Deneysel ve Sayısal Isı Transferi Laboratuvarı

(Derslik binası Kat: -1, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. Oğuz TURGUT)

Deneysel ve Sayısal Isı Transferi Laboratuvarı taşınım olayı ile ilgilidir ve bu alanda araştırma ve eğitimi ilerletmek için geliştirilmiştir. Bu laboratuvardaki çalışma kanallardaki zorlanmış konveksiyon ısı transferi ve yüzeylerden olan doğal konveksiyon ısı transferi benzetimini içeren alanlara yönlendirilmiştir. Deneysel çalışmalar kanallardaki zorlanmış konveksiyon ve doğal konveksiyon ısı transferi için yapılmaktadır. Deneysel çalışma yukarıdaki yazılımlar kullanılarak elde edilen teorik çalışmalar ile kıyaslanmaktadır.

 

 

Isı Bilimleri Laboratuvarı

(Lab binası, Kat: -1, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. Atilla BIYIKOĞLU, Prof.Dr. İlhami HORUZ, Dr. Öğretim Üyesi Muhittin BİLGİLİ, Arş.Gör. Murat ERBAŞ)

Isı Bilimleri Laboratuvarı modern ölçme cihazları ile donatılmış olup; ısı değiştirgeçleri, doğal taşıma, yoğuşma, kaynaşma ile ilgili öğrenci deneylerinin yapılabileceği düzenekler mevcuttur. Bunların yanında düşük sıcaklıklarda ısı iletim katsayısının belirlenmesi, ısı değiştirgeçlerinin etkinliklerinin ve dinamik tepkilerinin belirlenmesi ile ilgili deneyler yapılabilmektedir. Ayrıca düzlem plakalı güneş kolektörlerinin ısıl verimlerini belirlemek için düzenekler mevcuttur. Laboratuvarlarda soğutma sistemleri ile ilgili deneyler de yapılmaktadır. Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin etkinlikleri deney odasında belirlenmektedir.

 

 

Prof. Dr. Ali DURMAZ Isıl Güç ve Emisyon Laboratuvarı

(Lab binası, Kat: -1, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. Şenol BAŞKAYA, Doç.Dr. Hüseyin TOPAL, Tekn. Belgin DORUK)

Isıl güç laboratuvarı alt yapısında, sanayi ve binalarda enerji verimliliği uygulamaları, yanma-emisyon kontrolü, sıcak su kazanlarının ve sobaların performans testlerine yönelik temel ve uygulamalı araştırmaların yapılabildiği araç, gereç, deney düzenekleri, çeşitli sabit ve gezici ölçme sistemleri bulunmaktadır. Bunlar arasında 1.000 000 kcal/h kapasiteye kadar olan sıcak su kazanlarının ısıl performans ve emisyon testlerinin yapılabileceği kazan test merkezi, soba geliştirmeye yönelik test sistemi ve dolaşımlı akışkan yatak araştırma ve geliştirme sistemleri mevcuttur. Laboratuvarlarda ayrıca Sanayi ve Binalarda Enerji Yöneticisi sertifikası verilmesi amacıyla uygulamalı eğitimlerin verildiği test sistemleri vardır. Bununla birlikte, laboratuvar altyapısında araştırma, geliştirme ve endüstriyel uygulama çalışmalarının yürütülebileceği bir mobil emisyon test laboratuvarı da bulunmaktadır.

 

 

İçten Yanmalı Motorlar ve Otomotiv Laboratuvarı

(Lab binası, Kat: -1, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. Nuri YÜCEL, Dr. Öğretim Üyesi Nureddin DİNLER, Arş.Gör.Dr. Salih KARAASLAN)

Elektrikli, hidrolik dinamometreler ile buji ateşlemeli ve dizel motorların test ekipmanları bulunmaktadır. Motor performans analizi, Ricardo  araştırma motoru ile testler, ve diğer cihazlarla silindir içerisinde yanmanın incelenmesi ve emisyon ölçümleri yapılabilmektedir. Laboratuvarlarda ayrıca, metro tünelinde yangın simülasyonu yapılmıştır. Ayrıca, laboratuvar alt yapısında özellikte silindir içerisinde akış ve yanmanın analizini yapmak için ticari HAD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) yazılımları ve lab. personeli tarafından geliştirilen HAD yazılımları da kullanılmaktadır. Laboratuvarda yapılan çalışmaların bir kısmı Türkiye’de tek olan çalışmalardır. Yapılan yayınlar ve çalışmalar ile ülke genelinde Mühendislik Fakültelerinin laboratuvarları içerisinde önemli bir yere sahiptir.

 

 

Laser Doppler Anemometrisi (LDA) ve Partikül Hızı Görüntüleme Tekniği (PIV) Laboratuvarları

(İdari bina, Kat: -1, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. Şenol BAŞKAYA)

LDA ve PIV Laboratuvarları akışkanların hız ve türbülanslarını ölçmek için akış yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan ölçümlerin yapıldığı laboratuvardır. Bu laboratuvarlarda her türlü deney düzeneğini kurmak için mevcut altyapı ve tekli veya çoklu çarpmalı akışkan jet deney düzenekleri ile yüksek çözünürlüğe sahip termal kamera, çeşitli güç kaynakları, veri toplayıcılar (Lab-View), yüksek ve düşük devirlere sahip fanlar, frekans değiştiriciler, hız, sıcaklık görüntüleme ve veri toplamak için kurulmuş bilgisayarlar ve küçük el aletleri gibi malzemeler bulunmaktadır.

 

 

Malzeme-Metalografi Laboratuvarı

(Derslik binası, Kat: -1, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. İbrahim USLAN, Prof.Dr. Rahmi ÜNAL, Prof. Dr.. Oğuzhan YILMAZ, Doç. Dr.  Elmas SALAMCI)

15 adet 1500 büyütmeye çıkabilen ışık mikroskobu, numune kesme, gömme, zımparalama, parlatma tezgâhları ve ultrasonik temizleme cihazından oluşmaktadır. Çeşitli dağlayıcıları hazırlamak için asitler ve kimyasal maddeler bulunmaktadır.

1 Adet Taşlama Cihazı: Struers-Knuth-Rotor3 (MM207 dersi için)

1 Adet Parlatma Cihazı: Struers-Knuth-Rotor3 (MM207 dersi için)

 

 

Mekanik-Mukavemet Laboratuvarı

(Lab binası, Zemin kat, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Doç. Dr. Tunç APATAY, Arş.Gör. Dr. M. Akif AKDOĞAN)

Bu laboratuvarlarda, 600 kN eksenel çekme ve basma kuvvetli uygulanabilen bilgisayar kontrollü servohidrolik DARTEC marka çekme cihazı, 400 kN kapasiteli el kontrollü Wolpert çekme cihazı, Techequipment marka Izod ve Charpy çarpma deney cihazı, 200 Nm tork uygulanabilen Techequipment marka burulma test cihazı, Rockwell sertlik cihazı ve 10 kanallı gerinim ölçer bulunmaktadır. Söz konusu cihazlar eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılmakla birlikte, sanayiden gelecek deney taleplerine de karşılayabilmektedir.

 

Lisans Eğitiminde Kullanılan Deney Cihazları

Sıra No

Deney Düzeneği

Marka

1

Çekme Cihazı

DARTEC

2

Sertlik Ölçme Cihazı

BROOKS

3

Çentik Darbe Test Cihazı

BROOKS

4

Burulma Test Cihazı

SM21

5

ÇEKME CİHAZI (Lisans İçin Kullanılmıyor)

LOSENHAUSEN

6

Polariskop

TERCO

7

Yorulma Test Cihazı

-*

8

Basınçlı Kap Düzeneği

-*

9

Kafes Kiriş Düzeneği

-*

*imal edilen deney düzenekleri

 

 

Mekanik Titreşimler ve Gürültü Kontrol Laboratuvarı

(Lab binası Zemin kat, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. Nizami AKTÜRK, Prof.Dr. Metin U. SALAMCI, Doç.Dr. Sinan KILIÇASLAN, Doç.Dr. Tuncay KARAÇAY)

Laboratuvarda titreşimle ilgili deney düzenekleri, titreşim ölçüm cihazları ve analizörleri öğrencilerin ve araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. Deprem ve rüzgar simülasyonlarını sağlayabilecek kapasitede bir zorlama sistemi ve üç boyutlu analiz yapabilecek bilgisayarlı algılama sistemi kurulu durumdadır. Ayrıca erken uyarıcı dinamik bakım yöntemlerini öğrencilerin öğrenebilmesi için deney seti oluşturulmuştur. Erken uyarıcı dinamik bakımda kullanılmak üzere iki adet taşınabilir analizör mevcuttur. Akustik ölçümlerde kullanılmak üzere bir adet Tip-1 ve iki adet Tip-2 ses seviyesi ölçer, 1/1, 1/3, 1/16, FFT analizi yapabilecek ve yansışım sürelerini belirleyebilecek bir analizör, çevresel gürültü ölçümlerinde kullanılmak üzere bir adet ses seviyesi ölçer, bir adet veri toplama kartı ve bilgisayar yazılımından oluşan ölçüm seti bulunmaktadır. Ayrıca lisanslı olarak karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşım gürültülerini modellemede kullanılmak üzere üç adet yazılım laboratuvarda bulunmaktadır.

 

 

Mekanizmalar ve Makina Dinamiği Laboratuvarı

(Lab binası Zemin kat, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. Nizami AKTÜRK, Prof.Dr. Metin U. SALAMCI, Doç.Dr. Sinan KILIÇASLAN, Doç.Dr. Tuncay KARAÇAY)

Dinamik, makina dinamiği, mekanizmalar ve sistem dinamiği eğitiminde kullanılan mekanizma modelleri, kritik mil hızları, balans makinaları, jiroskoplu sistemler vb. eğitim araçları bulunmaktadır.

  • Harmonik Kuvvetle Zorlanmış Sönümsüz Sistemin Titreşimi Deney Düzeneği
  • Kritik Hız Deney Düzeneği
  • Dengeleme Deney Düzeneği

 

 

Prof. Dr. Yücel ERCAN Otomatik Kontrol Laboratuvarı

(Lab binası Zemin kat, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. Nizami AKTÜRK, Prof.Dr. Metin U. SALAMCI, Doç.Dr. Sinan KILIÇASLAN, Doç.Dr. Tuncay KARAÇAY)

Bu laboratuvarda otomatik kontrol ile ilgili çeşitli eğitim ve araştırma düzenekleri bulunmaktadır. Biri tamamen Makina Mühendisliği Bölümünde yapılmış olan 5 serbestlik dereceli iki adet robot kolu mevcuttur. Hidrolik ve pnömatik sistemler, bilgisayarla tezgah ve robot kontrolü, sayısal hidrolik kontrol, endüstriyel proses kontrolü alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

 

 

Takım Tezgâhları Laboratuvarı

(Lab binası Zemin kat, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. İbrahim USLAN, Prof.Dr. Yusuf USTA)

Üniversal torna, freze, matkap, vargel, taşlama, bilyeli dövme, elektro-erozyon ve eğitim tipi CNC torna tezgâhları bulunan bu laboratuvar üretim atölyesi ve talaşlı imalat araştırma laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Tezgâhların tamamında hassas işlemeler yapılabilmektedir. Laboratuvarda ayrıca her türlü bağlama donanımı, kesici takımlar ve ölçü aletleri de bulunmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Süleyman SARITAŞ Toz Metalürjisi Laboratuvarı

(Lab binası Zemin kat, sorumlu öğretim elemanları ve personel: Prof.Dr. İbrahim USLAN, Prof.Dr. Yusuf USTA, Arş.Gör. Arif BALCI)

Konusunda Türkiye'nin en güçlüsü olan toz metalürjisi laboratuvarında şu cihazlar vardır: Pilot ölçekli gaz atomizasyon ünitesi, deneysel ölçekli gaz atomizasyon ünitesi, lazer ile 0.1-1000 mikrometre arası toz boyutu ölçme cihazı, endüstriyel ölçekli toz enjeksiyon kalıplama tezgahı, santrifüj, ultrasonik banyo, komple elek seti ve elek sarsıcı, atritör, titreşimli öğütücü, bilyalı öğütücü, üç boyutlu karıştırıcı, sıcaklık kontrollü tüp fırın, görünür yoğunluk ve toz akıcılığı ölçme düzeneği, hassas terazi, toz sınıflandırıcı cihazı, çapraz kırma deney seti, kılcal reometme, 30 litrelik sıvı azot termos tankı, 5 litrelik sıvı azot çelik termosu, çeşitli toz sıkıştırma kalıpları, 20 kg kapasiteli indüksiyon ocağı ve 50 kg kapasiteli brülörlü ergitme yer ocağı.

 

 

Öğrenci Laboratuvarı

(Derslik binası, Kat: -1, sorumlu personel: Mustafa LEMLİOĞLU)

Öğrencilerin MM409-MM410 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I-II derslerinde ve ayrıca MM423-MM424 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI I-II dersleri sırasında yaptıkları projelerde, tamamen kendilerinin tasarlayıp hazırladıkları ve kullandıkları deney setlerinin oluşturulması için gereken altyapıyı sunmaktadır. Bu Laboratuvarda bir deney seti hazırlığında gerekli olabilecek her türlü uzunluk-basınç-gerinme ölçüm cihazları, bağlama elemanları, kesici uçlar, fanlar, pompalar, yaylar, terazi ve kalibrasyon setleri, doğru akım motorları ve bir adet lehim makinası bulunmaktadır.