Komisyonlar

YATAY/DİKEY GEÇİŞ KOMİSYONU
MEZUNLAR/PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİLER KOMİSYONU
LİSANS EĞİTİM KOMİSYONU
BÖLÜM KALİTE KOMİSYONU
STRATEJİK PLAN KOMİSYONU
ALTYAPI GELİŞTİRME KOMİSYONU
KURUMSALLAŞMA KOMİSYONU
VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
MADDİ HATA VE NOT İTİRAZ KOMİSYONU
STAJ KOMİSYONU
LİSANSÜSTÜ KOMİSYONU
AKREDİTASYON KOMİSYONU