Komisyonlar

KOMİSYONLAR

Mezuniyet - Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu

Maddi Hata ve Not İtiraz Komisyonu

Lisans Eğitim Komisyonu

Lisansüstü Eğitim Komisyonu

Danışman Atama Komisyonu

Staj Komisyonu

Bölüm Tanıtımı ve Sosyal İlişkiler Komisyonu

Bitirme Ödevi Dağıtım Komisyonu

Laboratuvar Geliştirme Komisyonu

Veri Toplama ve Değerlendirme Komisyonu

Akreditasyon Komisyonu

Bilimsel Organizasyon Komisyonu

Ulusal/Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Stratejik Planlama Komisyonu

Kurumsallaşma Komisyonu

Mezunlar/Paydaşlar ile İlişkiler Komisyonu

Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu