Doktora Tezi TİK Toplantısı (Burcu Küçükoğlu Doğan) Hk. - Makina Mühendisliği Bölümü