Doktora Tez Savunma Sınavı (Arif BALCI) Hk. - Makina Mühendisliği Bölümü