Ders Kayıt/Danışman Onayı Süreci

hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet Arif ADLI