Avrupa Birliği ve Gençlik Programları

Üniversitemiz AB Komisyonunun ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan programlarıyla işbirliği içindedir.

 

1. HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP)

Bu programın genel amacı toplumları ileri birer bilgi toplumu haline getirmektir. Daha çok ve daha nitelikli iş imkânı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek, çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak, özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini temin etmek amaçlanmaktadır.

A) Erasmus

Erasmus programının amacı Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik etmekte, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlamakta ve AB ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Program kapsamında 2011-2012 akademik yılında Erasmus kapsamında 88 öğrenci öğrenim görme, 90 öğrenci ise staj yapmak amacıyla yurtdışına gönderilirken, 26 öğrenci de Gazi Üniversitesi'ne gelmiştir.

Ders verme hareketliliği çerçevesinde 18 akademik personel ders verme, 9 personel eğitim alma imkânından yararlanarak yurtdışına gönderilmiştir. Gazi Üniversitesi'nin 2012 yılında AB'ye üye ülkelerle geçerli olan 285 adet "Erasmus İkili Anlaşması" mevcuttur.

 

Campus Europae

Öğrenci değişimini lisans ve yüksek lisans boyutunda ele alan bir programdır. Temel hedefi, öğrencilere üniversite öğrenimleri sırasında Avrupa'nın çeşitlilik içinde birlikteliğini yaşatmak ve bunu yaparken de bilimsel ve akademik yeterlilikleri uluslararası istihdam edilebilirlik ve Avrupalılık kimliği ile bütünleştirmektir.

Program, üniversite öğrencisinin lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca birer yılını iki farklı ülkede, iki farklı üniversitede, iki farklı dilde sürdürmesini sağlamaktadır.

Program, 8 alandan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla, öğretmen eğitimi, tıp, doğral bilimler, hukuk, mühendislik, işletme, sosyal ve beşeri bilimler, yabancı dil öğretim uzmanlığıdır.

B) Comenius

Bu program genel olarak okul eğitiminde kaliteyi artırmayı ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi hedefler. Ülkeler arası işbirliğini geliştiren, okul eğitimi alanında çalışan personelin mesleki gelişimine katkıda bulunan çalışmaları özendirir. Avrupa dillerinin öğretilmesini, yaygınlaştırılmasını teşvik eder ve kültürler arası diyalog sağlayacak çalışmaları destekler.

C) Leonardo da Vinci

Bu program kapsamında, mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların  kuracakları ortaklıklar aracılığıyla mesleki eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve bu yolla daha nitelikli iş gücü geliştirilmesi ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

 

2. GENÇLİK PROGRAMI

Gençlerin yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere katılmasını, uluslararası veya yerel projeler hazırlamalarını sağlamaktadır. Böylece gençler, çeşitli kültürleri tanıyarak girişimcilik ruhlarını artırıp bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmış olacaklardır. Gençler bu projelere, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları veya kendi aralarında bir araya gelerek grupça başvurabilmektedir.

Yurtdışında eğitim görmek, staj yapmak ya da kültürel programlara ve faaliyetlere katılmak isteyen öğrenciler, yukarıda kısaca açıklanan programlardan kendilerine uygun olanı seçerek, Erasmus ve Campus Europae programları için Dış İlişkiler Ofisine (www.intoffice.gazi.edu.tr), diğer programlar için ise AB Proje Ofisine (www.proje.gazi.edu.tr ) başvurabilirler.