Akademik Personel Fotoğraflı Listesi - Makina Mühendisliği Bölümü
Akademik Personel Fotoğraflı Listesi
Sayfanın güncel halini görmek için F5 tuşu ile yenileyiniz.
 
Prof.Dr. Nuri YÜCEL
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
İstanbul Teknik Üniversitesi
Polytechnic Institute
Polytechnic Institute
Isı ve Madde Transferi, İçten Yanmalı Motorlar, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma, Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri
 
 
 
Prof. Dr. Mehmet EROĞLU
 
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
University of Leeds
Makina Teorisi ve Dinamiği-Mekanizmalar, Makina Dinamiği, Sistem Dinamiği, Robotik.
 
Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
University of Strathclyde
Akışkan Jetleri ve Türbülanslı Akışlar, Yanma Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Hava Kirliliği.
 
Prof. Dr. Nizami AKTÜRK
(Rektör Yardımcısı)
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Imperial College
Imperial College
Makina Dinamiği, Mekanik Titreşimler, Gürültü Kontrolü, Kestirimci Bakım, Dalga Mekaniği ve Akustik.
 
 
Prof. Dr. Mehmet Arif ADLI (Ugulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı)
 
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
ODTÜ
Ritsumeikan University Ritsumeikan University
Robotlar, robot kontrolü, İnsan - Robot Etkileşimi Ve Fizik Tedavi/Rehabilitasyon Robotları
 
Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
ODTÜ
Lehigh University
Lehigh University
Konstrüksiyon, İmalat Teknolojileri, Mühendislik Ekonomisi Ve Uygulamaları, Fabrika Organizasyonu.
 
Prof. Dr. İbrahim USLAN
(Gazi Üniversitesi Rektörü)
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Toz Metalurjisi, İmal Usülleri, Malzeme Bilimi, Isıl İşlem, CAD, Kalite Kontrol, Laserle İşleme.
 
Prof. Dr. İlhami HORUZ
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
University of Strathclyde
Isıtma Ve Havalandırma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yakıt Hücreleri, Kendi Enerjisini Üreten Evler.
 
Prof. Dr. Atilla BIYIKOĞLU
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
ODTÜ
Gazi Üniversitesi
Termodinamik, Reaktif Akışlar, Isı ve Madde Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Metodlar Ve Uygulamalar
 
Prof. Dr. Ömer KELEŞ (Mühendislik Fakültesi Dekanı)
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Mekatronik, Üretim Teknolojileri, Otomatik Kontrol, Mekanizmalar, Hidrolik-Pnömatik Sistemler.
 
Prof. Dr. Metin Uymaz SALAMCI
(Rektör Danışmanı)
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
ODTÜ
ODTÜ
Nonlineer Sistemler ve Kontrolü, Titreşim Konrolü, Sistem Dinamiği,  Kontrol Sistemleri
 
Prof. Dr. Rahmi ÜNAL (Bölüm Başkanı)
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
ODTÜ
Gazi Üniversitesi
Clausthal Teknik Üniv., Almanya
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İmal Usulleri, Toz Metalurjisi, Isıl İşlem, Mekanik Özellikler.
 
 
Prof. Dr. Abuzer Kadir ÖZSUNAR
(Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Termodinamik, Gaz Dinamiği, Sayısal ve Deneysel Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi.
 
 
 
Prof. Dr. Oğuzhan YILMAZ 
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Nottingham University
Malzeme Bilgisi, İmal Usulleri, İleri İmalat Sistemleri, Makine Elemanları. 
 

 

Prof. Dr. Yusuf USTA
(Yapı İşleri Daire Başkanı)
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
CAD-CAM, Sayısal Kontrol, Uzman Sistemler, İmal Usülleri, Malzeme Bilimi

 

 
Prof. Dr. Hüseyin TOPAL
 
 
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri, Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojileri, Yakıtlar, Yanma.
 
 
Prof. Dr. Oğuz TURGUT
 
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Deneysel Isı ve Kütle Transferi, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi, Isı Değiştiricisi Tasarımı.

 

 
 
Prof. Dr. Olcay Ersel CANYURT
 
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Northeastern Üniversitesi
Rensselaer Polytechnic Institude 
 

 
 
Doç. Dr. Sinan KILIÇASLAN 
 
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
ODTÜ
ODTÜ
Nonlineer Sistemler, Deterministik ve Stokastik Nonlineer Sistemlerin Optimum Kontrolü, Rijit ve Yapısal Esnek Mekanik Sistemlerin Dinamiği ve Kontrolü, Robotik  
 
Doç. Dr. Tuncay KARAÇAY
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Mekanik Titreşimler, Gelişigüzel Titreşimler, Kestirimci Bakım, Taşıt Dinamiği, Makina Dinamiği. 
 
Doç. Dr. Gökhan KÜÇÜKTÜRK  
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Kocaeli Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknol. Ens.
Gazi Üniversitesi
Talaşlı İmalat Teorisi, Malzeme Bilimi, İmal Usülleri, Elektro Erozyon ile İşleme, İletken olmayan seramikler.
 
Doç. Dr. Mustafa Zeki YILMAZOĞLU
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Enerji, Enerji Sistemleri
 
Doç. Dr. Elmas SALAMCI
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
İstanbul Teknik Üniversitesi
 
University Of Leeds
Malzeme Bilimi, İmal Usülleri, Kompozit Malzemeler, Karakterizasyon, Mekanik Özellikler.
 
 
Doç. Dr. Tunç APATAY
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Statik, Dinamik, Mukavemet, Elastisite, Temas Mekaniği, Kırılma Analizi.

 

 
Doç. Dr. Nimeti DÖNER
 
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Anadolu Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi

Isı Transferi, Numerik Analiz, Isı Değiştiriciler
 
Dr. Öğretim Üyesi Osman Selim TÜRKBAŞ
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Statik, Dinamik, Mukavemet, Mekanik Tasarım. 
 
 
Dr. Öğretim Üyesi Nihat GEMALMAYAN
 
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Sürtünme ve Makina Elemanları, İmal Usülleri, CAD, Hidrolik-Pnömatik Sistemler, Transport Tekniği. 
 
Dr. Öğretim Üyesi Ali İbrahim ATILGAN
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Enerji Dönüşüm Sistemleri, Yanma Teknolojileri, Emisyon Kontrolü, Hidrolik Makinalar. 
 
Dr. Öğretim Üyesi Nureddin DİNLER
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıtlar, Yanma, Sayısal Akışkanlar Dinamiği. 
 
Dr. Öğretim Üyesi Muhittin BİLGİLİ
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Termodinamik, Isı Transferi, Hidrojen Enerjisi, Temiz Enerji Kaynakları.

 

Dr. Öğretim Üyesi Tolga PIRASACI
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isıl Çevre Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları.
 
 
Öğr. Gör. Dr. Yavuz ZÜMRÜT
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
ODTÜ
ODTÜ
Gazi Üniversitesi
Talaşlı İmalat Teorisi, CAM, Kontrol Sistemleri Tasarımı, Mekanik Titreşimler, Rotor Dinamiği 

 
Öğr. Gör. Recep EKİCİLER
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
 
Nanoakışkanlar, Jet Akışları, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Zorlanmış Konveksiyon, Kanallarda İç ve Dış Akış, Güneş Enerjisi.
 
 
Öğr. Gör. Can Satılmış TOPRAK
Lisans / BSc.
Y.Lisans / MSc.
Doktora / Ph.D.
:
:
:
 
 
 
 
 

ÖĞRETİME YARDIMCI AKADEMİK PERSONEL (Doktora unvanını alma sırasıyla)
 
Arş. Gör. Dr. SALİH KARAASLAN
Arş. Gör. Dr. TAMER ÇALIŞIR
Arş. Gör. Dr. MEHMET AKİF AKDOĞAN
Arş. Gör. MURAT ERBAŞ
Arş. Gör. ARİF BALCI
Arş. Gör. FATİH AKTAŞ
Arş. Gör. MEHMET ÇAĞRI TÜZEMEN
Arş. Gör. BEDRETTİN MAHMUT KOCAGİL
Arş. Gör. BURCU KÜÇÜKOĞLU DOĞAN
Arş. Gör. OĞUZ FAİK SEVEN
Arş. Gör. MUSTAFA KAŞ
Arş.Gör. AHMET ÇAĞRI ARICAN
Arş. Gör. FATMA ZEYNEP AYTAÇ YILMAZ
Arş. Gör. MAHMUT ŞAMİL KAYA
Arş. Gör. EMRE AŞKIN ELİBOL
Arş. Gör. ECE YILDIRIM
Arş. Gör. DEMET ÖZAYDIN
Arş. Gör. MUSTAFA ALPER SARIİPEK
Arş. Gör. YASİN DEMİRER
Arş. Gör. İBRAHİM ÜLKE
Arş. Gör. GÜVEN HASRET YILMAZ
Arş. Gör. BÜŞRA ASLAN