Akademik Personel Fotoğraflı Listesi

<< Fotoğrafsız Personel Listesine geri dön

Sayfanın güncel halini görmek için F5 tuşu ile yenileyiniz.

6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a göre, 9 Mart 2018 tarihli 31748744-907-99 sayılı Rektörlük ve 10 Mart 2018 tarihli 18744377-907.99 sayılı Dekanlık evrakına göre değişiklik yapılan unvanlara göre Akademik personel listesi güncellenmiştir.

 

Prof.Dr.

Nuri YÜCEL

 

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

İstanbul Teknik Üniversitesi

Polytechnic Institute

Polytechnic Institute

Isı ve Madde Transferi, İçten Yanmalı Motorlar, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma, Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri

 

Prof.Dr.

Mahmut ÖZBAY

 

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Malzemeler Mekaniği, Statik, Dinamik, Mukavemet, Kompozit Malzemeler Mekaniği.

 

 

Prof.Dr.

Mehmet EROĞLU

 

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

University of Leeds

Makina Teorisi ve Dinamiği-Mekanizmalar, Makina Dinamiği, Sistem Dinamiği, Robotik.

 

Prof.Dr.

Şenol BAŞKAYA

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

University of Strathclyde

Akışkan Jetleri ve Türbülanslı Akışlar, Yanma Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Hava Kirliliği.

 

Prof.Dr.

Nizami AKTÜRK

(Rektör Yardımcısı)

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Imperial College

Imperial College

Makina Dinamiği, Mekanik Titreşimler, Gürültü Kontrolü, Kestirimci Bakım, Dalga Mekaniği ve Akustik.

 

 

Prof.Dr.

Mehmet Arif ADLI (Ugulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı)

 

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

ODTÜ

Ritsumeikan University Ritsumeikan University

Robotlar, robot kontrolü, İnsan - Robot Etkileşimi Ve Fizik Tedavi/Rehabilitasyon Robotları

 

Prof.Dr.

Mustafa YURDAKUL

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

ODTÜ

Lehigh University

Lehigh University

Konstrüksiyon, İmalat Teknolojileri, Mühendislik Ekonomisi Ve Uygulamaları, Fabrika Organizasyonu.

 

Prof.Dr.

İbrahim USLAN

(Gazi Üniversitesi Rektörü)

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Toz Metalurjisi, İmal Usülleri, Malzeme Bilimi, Isıl İşlem, CAD, Kalite Kontrol, Laserle İşleme.

 

Prof.Dr.

İlhami HORUZ

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Uludağ Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

University of Strathclyde

Isıtma Ve Havalandırma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yakıt Hücreleri, Kendi Enerjisini Üreten Evler.

 

Prof.Dr.

Atilla BIYIKOĞLU

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

ODTÜ

Gazi Üniversitesi

Termodinamik, Reaktif Akışlar, Isı ve Madde Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Metodlar Ve Uygulamaları

 

Prof.Dr.

Ömer KELEŞ (Mühendislik Fakültesi Dekanı)

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Mekatronik, Üretim Teknolojileri, Otomatik Kontrol, Mekanizmalar, Hidrolik-Pnömatik Sistemler.

 

Prof.Dr.

Metin Uymaz SALAMCI

(Rektör Danışmanı)

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

ODTÜ

ODTÜ

Nonlineer Sistemler ve Kontrolü, Titreşim Konrolü, Sistem Dinamiği,  Kontrol Sistemleri.

 

Prof.Dr.

Rahmi ÜNAL (Bölüm Başkanı)

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

ODTÜ

Gazi Üniversitesi

Clausthal Teknik Üniv., Almanya

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İmal Usulleri, Toz Metalurjisi, Isıl İşlem, Mekanik Özellikler.

 

 

 

Prof.Dr.

Oğuzhan YILMAZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Nottingham University

Malzeme Bilgisi, İmal Usulleri, İleri İmalat Sistemleri, Makine Elemanları. 

 

 

 

Doç.Dr.

Ezgi GÜNAY

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

ODTÜ

ODTÜ

Gazi Üniversitesi

Sonlu Elemanlar Analizi, Plak ve Kabuk Teorileri, Mikromekanikte Analitik Formülasyon

 

 

Doç.Dr.

Abuzer Kadir ÖZSUNAR

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Termodinamik, Gaz Dinamiği, Sayısal ve Deneysel Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi.

 

 

Doç.Dr.

Hüseyin TOPAL

 

 

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri, Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojileri, Yakıtlar, Yanma.

 

 

Doç.Dr.

Oğuz TURGUT

 

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Deneysel Isı ve Kütle Transferi, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi, Isı Değiştiricisi Tasarımı.

 

Doç.Dr.

Yusuf USTA

(Yapı İşleri Daire Başkanı)

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

CAD-CAM, Sayısal Kontrol, Uzman Sistemler, İmal Usülleri, Malzeme Bilimi

 

 

Doç.Dr.

Sinan KILIÇASLAN 

 

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

ODTÜ

ODTÜ

Nonlineer Sistemler, Deterministik ve Stokastik Nonlineer Sistemlerin Optimum Kontrolü, Rijit ve Yapısal Esnek Mekanik Sistemlerin Dinamiği ve Kontrolü, Robotik  

 

 

Doç. Dr.

Cevdet AYGÜN

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

İstanbul Teknik Üniversitesi

University of Kansas

Old Dominion University

Aerodinamik, Uçak Stabilite ve Performansı, Rüzgar Türbinleri, Deneme Uçuşları. 

 

Doç. Dr.

Tuncay KARAÇAY

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Mekanik Titreşimler, Gelişigüzel Titreşimler, Kestirimci Bakım, Taşıt Dinamiği, Makina Dinamiği. 

 

 

Doç.Dr.

Gökhan KÜÇÜKTÜRK  

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Kocaeli Üniversitesi

Gebze Yüksek Teknol. Ens.

Gazi Üniversitesi

Talaşlı İmalat Teorisi, Malzeme Bilimi, İmal Usülleri, Elektro Erozyon ile İşleme, İletken olmayan seramikler.

 

 

 

Doç.Dr.

Mustafa Zeki YILMAZOĞLU

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Enerji, Enerji Sistemleri

 

Dr. Öğretim Üyesi

Osman Selim TÜRKBAŞ

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Statik, Dinamik, Mukavemet, Mekanik Tasarım. 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi

Nihat GEMALMAYAN

 

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Sürtünme ve Makina Elemanları, İmal Usülleri, CAD, Hidrolik-Pnömatik Sistemler, Transport Tekniği. 

 

Dr. Öğretim Üyesi

Ali İbrahim ATILGAN

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Enerji Dönüşüm Sistemleri, Yanma Teknolojileri, Emisyon Kontrolü, Hidrolik Makinalar. 

 

Dr. Öğretim Üyesi

Nureddin DİNLER

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Erciyes Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıtlar, Yanma, Sayısal Akışkanlar Dinamiği. 

 

Dr. Öğretim Üyesi 

Elmas SALAMCI

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

University Of Leeds

Malzeme Bilimi, İmal Usülleri, Kompozit Malzemeler, Karakterizasyon, Mekanik Özellikler.

 

Dr. Öğretim Üyesi

Muhittin BİLGİLİ

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Termodinamik, Isı Transferi, Hidrojen Enerjisi, Temiz Enerji Kaynakları.

 

Öğr. Gör.Dr.

Yavuz ZÜMRÜT

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

ODTÜ

ODTÜ

Gazi Üniversitesi

Talaşlı İmalat Teorisi, CAM, Kontrol Sistemleri Tasarımı, Mekanik Titreşimler, Rotor Dinamiği 

 

Öğr.Gör.Dr.

Tolga PIRASACI

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isıl Çevre Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları.

 

Öğr.Gör.Dr.

Tunç APATAY

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Statik, Dinamik, Mukavemet, Elastisite, Temas Mekaniği, Kırılma Analizi.

 

 

Öğr.Gör.

Recep EKİCİLER

Lisans / BSc.

Y.Lisans / MSc.

Doktora / Ph.D.

:

:

:

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

 

Nanoakışkanlar, Jet Akışları, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Zorlanmış Konveksiyon, Kanallarda İç ve Dış Akış, Güneş Enerjisi.

 


ÖĞRETİME YARDIMCI AKADEMİK PERSONEL (Doktora unvanını alma sırasıyla)
 

Arş.Gör.Dr. SALİH KARAASLAN

Arş.Gör.Dr. NAZIM BABACAN

Arş.Gör.Dr. TAMER ÇALIŞIR

Arş.Gör.Dr. MEHMET AKİF AKDOĞAN

Arş.Gör. MURAT ERBAŞ

Arş.Gör. ARİF BALCI

Arş.Gör. EMRE YURTKURAN

Arş.Gör. FATİH AKTAŞ

Arş.Gör. MEHMET ÇAĞRI TÜZEMEN

Arş.Gör. TUTKU SAATÇİ

Arş.Gör. BEDRETTİN MAHMUT KOCAGİL

Arş.Gör. BURCU KÜÇÜKOĞLU DOĞAN

Arş.Gör. OĞUZ FAİK SEVEN

<< Fotoğrafsız Personel Listesine geri dön