Akademik Personel - Makina Mühendisliği Bölümü
Akademik Personel

Sayfanın güncel halini görmek için F5 tuşu ile yenileyiniz.

Akademik Personel FOTOĞRAFLI Listeyi Görüntüleyin >>

 

AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Prof. Dr. 16

Doç. Dr.

9

Dr. Öğr. Üyesi

6

Öğr. Gör. Dr.

1

Öğr. Gör.  2

Arş. Gör. Dr.

4
Arş. Gör.  17
TOPLAM 55

 

PROF. DR. NURİ YÜCEL

+903125823422  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >>  Ofis saatleri/Office hours NYucel

ENERJİ: Isı ve Madde Transferi, İçten Yanmalı Motorlar, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma, Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri

 

PROF. DR. MEHMET EROĞLU

+903125823452 Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours MEroğlu

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Mekanizmalar, Makina Dimaiği, Sistem Dinamiği, Robotik

 
 
PROF. DR. ŞENOL BAŞKAYA
 
+903125823421  Web1 >>  e-posta >>  Ofis saatleri/Office hours SBaskaya

ENERJİ: Doğal, Zorlanmış ve Karışık Taşınım, Akışkan Jetleri ve Türbülanslı Akışlar, Yanma Sistemleri ve Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Hava Kirliliği

 

PROF. DR. NİZAMİ AKTÜRK, Rektör Yardımcısı

+903122022004 Web1 >>   Web2 >>   e-posta >> ​

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Mekanik Titreşimler, Gürültü Kontrolü, Kestirimci Bakım, Dalga Mekaniği ve Akustik, Taşıt Dinamiği, Makina Dinamiği

 

PROF. DR. MEHMET ARİF ADLI, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

+903125823418   Web1 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours MAAdli

MEKANİK: Kapali kinematik yapıdaki robot mekanizmalarının (robot eli, paralel manipülatörler, birbirine eşlik eden robot kolları) kuvvet etki analizleri ve kontrolü,  insan - robot etkileşimi ve fizik tedavi/rehabilitasyon robotları

 

PROF. DR. MUSTAFA YURDAKUL

+903125823414  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours MYurdakul

 KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: İmalat Sistemleri ve Performanslarının Değerlendirilmesi, İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, Mühendislik Ekonomisi ve Uygulamaları, Fabrika Organizasyonu

 

PROF. DR. İBRAHİM USLAN, Gazi Üniversitesi Rektörü

+903122022000  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> ​

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Toz Metalurjisi, İmal Usülleri, Malzeme Bilimi, Isıl İşlem, Mekanik Testler, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Toz Enjeksiyon Kalıplama, Sinterleme, Kalite Kontrol, Laserle İşleme

 

PROF. DR. İLHAMİ HORUZ

+903125823416  Web1 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours IHoruz

ENERJİ: Soğutma - Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri, Absorpsiyonlu Isı Yükselticileri, Isıtma ve Havalandırma, Soğuk Hava Depoları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yakıt Hücreleri ve Uygulamaları, Kendi enerjisini üreten evler

 

PROF. DR. ATİLLA BIYIKOĞLU

+903125823409   Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours ABiyikoglu

ENERJİ: Yanma, Termodinamik, Reaktif Akışlar, Isı ve Madde Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Isıl İşlemlerin Modellenmesi, Sayısal Metodlar ve Uygulamaları

 

PROF. DR. ÖMER KELEŞ, Mühendislik Fakültesi Dekanı

+903125823413  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours OKeles

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Mekatronik, Üretim Teknolojileri, Otomotiv Mühendisliği, Otomatik Kontrol, Mekanizmalar, Hidrolik-Pnömatik Sistemler, Endüstriyel Otomasyon

 

PROF. DR. METİN UYMAZ SALAMCI, Rektör Danışmanı

+903122022069  Web1 >>  e-posta >> 

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Nonlineer Sistemler ve Kontrolü, Titreşim Konrolü, Sistem Dinamiği, Kontrol Sistemleri, Robust Kontrolcü Tasarımı

 

PROF. DR. RAHMİ ÜNAL, Bölüm Başkanı

+903125823430  Web1 >> Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours RUnal

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İmal Usulleri, Toz Metalurjisi, Gaz Atomizasyon ile metal tozu üretimi, Isıl İşlemler, Malzeme Karakterizasyonu, Mekanik özellikler, Makina Tasarımı

 

PROF. DR. ABUZER KADİR ÖZSUNAR, Bölüm Başkan Yardımcısı

+903125823432  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> ​Ofis saatleri/Office hours AOzsunar

TERMODİNAMİK: Termodinamik, Gaz Dinamiği, Sayısal ve Deneysel Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi, Enerji Sistemlerinde Entropi Analizi, İçten Yanmalı Motorlar, Elektronik Cihazlarda Isıl Tasarım, Mikro Akışlar

 

PROF. DR. OĞUZHAN YILMAZ

+903125823433  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours OYılmaz

İMALAT VE KONSTRÜKSİYON: İleri İmalat Teknolojileri, Uzay ve Havacılık İmalat ve Tamir Yöntemleri, Konvansiyonel Olmayan İmalat Yöntemleri, Katmanlı Üretim

 

PROF. DR. YUSUF USTA, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı

+903122022500  Web1 >>   Web2 >>  e-posta >> ​Ofis saatleri/Office hours YUsta

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: CAD-CAM, Sayısal Kontrol, Bilgisayarlı İmalat Sistemleri, Uzman Sistemler, İmal Usülleri, Malzeme Bilimi

 

PROF. DR. HÜSEYİN TOPAL

+903125823423   Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours HTopal

ENERJİ: Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri, Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojileri, Yakıtlar, Yanma ve Yakma Sistemleri, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Buhar Kazanları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Gazlaştırma ve Piroliz

 

DOÇ. DR. EZGİ GÜNAY

+903125823411  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours EGunay

MEKANİK: Sonlu Elemanlar Analizi, Fiberkompozit Yapılarda Gerilme Analizi, Plak ve Kabuk Teorileri, Elastisite Teorisi ve Burkulma, Mikromekanikte Analitik Formülasyon

 

DOÇ. DR. OĞUZ TURGUT

+903125823446  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours OTurgut

TERMODİNAMİK: Deneysel Isı ve Kütle Transferi, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi, Isı Değiştiricisi Tasarımı

 

DOÇ. DR. SİNAN KILIÇASLAN

+903125823408  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours SKilicaslan

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Nonlineer Sistemler, Deterministik ve Stokastik Nonlineer Sistemlerin Optimum Kontrolü, Rijit ve Yapısal Esnek Mekanik Sistemlerin Dinamiği ve Kontrolü, Robotik

 

DOÇ. DR. TUNCAY KARAÇAY

+903125823442  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours TKaracay

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Mekanik Titreşimler, Gelişigüzel Titreşimler, Kestirimci Bakım, Taşıt Dinamiği, Makina Dinamiği

 

DOÇ. DR. GÖKHAN KÜÇÜKTÜRK

+903125823445   Web1 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours GKucukturk

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Talaşlı İmalat Teorisi, Malzeme Bilimi, İmal Usülleri, Mikroyapı Karakterizasyonu, Elektro Erozyon ile İşleme, İletken olmayan seramikler

 

DOÇ. DR. MUSTAFA ZEKİ YILMAZOĞLU

+903125823443   Web1 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours MZYilmazoglu

ENERJİ: Plazma Teknolojileri, Enerji, HVAC, Santral Teknolojileri 

 

DOÇ. DR. ELMAS SALAMCI

+903125823452  Web1 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours ESalamci

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Malzeme Bilimi, İmal Usülleri, Kompozit Malzemeler, Çift Fazlı Çelikler, Mikroyapı, Karakterizasyon, Mekanik Özellikler, TEM Mikroskopi

 

DOÇ. DR. TUNÇ APATAY, Bölüm Başkan Yardımcısı

+903125823450  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours TApatay

MEKANİK: Statik, Dinamik, Mukavemet, Elastisite, Temas Mekaniği, Kırılma Analizi

 

DOÇ. DR. NİMETİ DÖNER

+903125823424  Web1 >> e-posta >> Ofis saatleri/Office hours NDöner

TERMODİNAMİK: Isı Transferi, Numerik Analiz, Isı Değiştiriciler

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN SELİM TÜRKBAŞ

+903125823415  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours STurkbas

MEKANİK: Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Deneysel Gerilme Analizi, Statik, Dinamik, Mukavemet, Mekanik Tasarım

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ  NİHAT GEMALMAYAN

+903125823417  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >>  Ofis saatleri/Office hours NGemalmayan

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Sürtünme ve Makina Elemanları, İmal Usülleri, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Hidrolik-Pnömatik Sistemler, Transport Tekniği, Kompozit Malzemeler, Tıbbî Cihazlar

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM ATILGAN

+903125823420  Web1 >>  Web2 >>   e-posta >> ​Ofis saatleri/Office hours IAtilgan

ENERJİ: Enerji Dönüşüm Sistemleri, Yanma Teknolojileri, Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri, Emisyon Kontrolü, Hidrolik Makinalar, Güneş Enerjisi ve Uygulaması, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Çalışmaları, Sürdürülebilir Enerji

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NUREDDİN DİNLER

+903125823402   Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours NDinler

ENERJİ: İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıtlar, Yanma, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Deneysel Yöntemler, Enerji Dönüşüm Sistemleri

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHİTTİN BİLGİLİ

+903125823405  Web1 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours MBilgili

ENERJİ: Termodinamik, Isı Transferi, Hidrojen Enerjisi, Temiz Enerji Kaynakları

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TOLGA PIRASACI

+903125823401   Web1 >>  Web2 >>   e-posta >> Ofis saatleri/Office hours TPirasaci

TERMODİNAMİK: Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isıl Çevre Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 

ÖĞR. GÖR. DR. YAVUZ ZÜMRÜT

+903125823412  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours YZumrut

MEKANİK: Talaşlı İmalat Teorisi, Bilgisayar Tümleşik İmalat Sistemleri, Kontrol Sistemleri Tasarımı, Mekanik Titreşimler, Rotor Dinamiği

 

ÖĞR. GÖR. RECEP EKİCİLER

+903125823430  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours REkiciler

TERMODİNAMİK: Nanoakışkanlar, Jet Akışları, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Zorlanmış Konveksiyon, Kanallarda İç ve Dış Akış, Güneş Enerjisi.

 

ÖĞR. GÖR. CAN SATILMIŞ TOPRAK

+903125823430  Web1 >>  Web2 >>  e-posta >> Ofis saatleri/Office hours CSToprak

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ:

 

 

 

ÖĞRETİME YARDIMCI AKADEMİK PERSONEL

Arş.Gör.Dr. SALİH KARAASLAN

+903125823406 İYM VE OTOMOTİV LAB  +903125823466    Web1 >>  e-posta >>

ENERJİ: İçten Yanmalı Motorlar, Yanma ve Alternatif Yakıtlar, Akışkanlar Mekaniği, Konvansiyonel Enerji Sistemleri, Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri

 

Arş.Gör. Dr. NAZIM BABACAN

+903125823461  MEKANİK MUKAVEMET LAB  Web1 >>  e-posta >> 

MEKANİK: Sonlu Elemanlar Analizi, Statik, Mukavemet, Martensitik Faz Dönüşümleri, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Elastisite

 

Arş.Gör.Dr. TAMER ÇALIŞIR

+903125823469   LDA ve PIV LAB  Web1 >>  E-posta >>

ENERJİ: Isı Transferi, Termodinamik, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi Artırma Yöntemmleri, Çarpmalı Jetler

 

Arş.Gör. Dr. MEHMET AKİF AKDOĞAN

+903125823449  MEKANİK MUKAVEMET LAB  +903125823461  Web1 >>  e-posta >>

MEKANİK: Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Deneysel Gerilme Analizi, Statik, Dinamik, Mukavemet, Mekanik Tasarım-Teknik Resim

 

Arş.Gör. MURAT ERBAŞ

+903125823463   ISI BİLİMLERİ LAB  Web1>>  e-posta >>

TERMODİNAMİK: Turbomakinalar

 

Arş.Gör. ARİF BALCI

+903125823460   TOZ METALURJİSİ LAB  Web1 >> e-posta >> 

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: İmal usulleri, Malzeme bilimi, İmalat teknolojileri ve uygulamaları, Uzman sistemler ve karar verme, CAD/CAM, Modelleme ve Analiz Yöntemleri

 

Arş.Gör. FATİH AKTAŞ

DEKANLIK BİNASI -1. KAT  Web1 >>  e-posta >> 

ENERJİ: İçten Yanmalı Motorlar, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Akışkanlar Mekaniği

 

Arş. Gör. MEHMET ÇAĞRI TÜZEMEN

+903125823464 OTOMATİK KONTROL LABORATUVARI Web1>> e-posta >>

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Malzeme Bilimi, Kompozit Malzemeler, Sonlu Elemanlar Analizi, Eklemeli İmalat

 

Arş.Gör. BEDRETTİN MAHMUT KOCAGİL

DEKANLIK BİNASI -1. KAT  Web1 >>   e-posta >>

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Sistem Moddelleme ve Analizi, Kontrol Sistemleri 

 

Arş.Gör. BURCU KÜÇÜKOĞLU DOĞAN

+903125823464  OTOMATİK KONTROL LAB Web1 >> e-posta >>

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Mekanik Titreşimler, Gelişigüzel Titreşimler, Makina Dinamiği

 

Arş.Gör. OĞUZ FAİK SEVEN

Web1 >>  e-posta >>

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Eklemeli İmalat

 

Arş.Gör. MUSTAFA KAŞ

Web1 >>  e-posta >>

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Eklemeli İmalat

 

Arş.Gör. AHMET ÇAĞRI ARICAN

Web1 >>  e-posta >>

MAKİNE TEORİSİ ve DİNAMİĞİ:

 

Arş.Gör. FATMA ZEYNEP AYTAÇ YILMAZ

Web1 >>  e-posta >>

TERMODİNAMİK:

 

Arş.Gör. MAHMUT ŞAMİL KAYA

Web1 >>  e-posta >>

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT:

 

Arş.Gör. EMRE AŞKIN ELİBOL

Web1 >>  e-posta >>

TERMODİNAMİK:

 

Arş.Gör. ECE YILDIRIM

+903125823464 Web1 >>  e-posta >>

MEKANİK:

 

Arş.Gör. DEMET ÖZAYDIN

+903125823430 Web1 >>  e-posta >>

MEKANİK:

 

Arş.Gör. MUSTAFA ALPER SARIİPEK

Web1 >>  e-posta >>

MEKANİK:

 

Arş.Gör. YASİN DEMİRER

Web1 >>  e-posta >>

MEKANİK:

 

Arş.Gör. iBRAHİM ÜLKE

Web1 >>  e-posta >>

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: