Personel
Personel Foto

Prof. Dr. Nuri YÜCEL

ENERJİ: Isı ve Madde Transferi, İçten Yanmalı Motorlar, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma, Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri

Tel: +903125823422 | Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mahmut ÖZBAY

MEKANİK: Malzemelerin Mekaniği, Statik, Dinamik, Mukavemet, Kompozit Malzemeler Mekaniği

Tel: +903125823454 | Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet EROĞLU

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Mekanizmalar, Makina Dimaiği, Sistem Dinamiği, Robotik

 

Tel: +903125823452 | Web

Personel Foto

Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA

ENERJİ: Doğal, Zorlanmış ve Karışık Taşınım, Akışkan Jetleri ve Türbülanslı Akışlar, Yanma Sistemleri ve Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Hava Kirliliği

Tel: +903125823421 | Web

Personel Foto

REKTÖR YARDIMCISI Prof. Dr. Nizami AKTÜRK

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Mekanik Titreşimler, Gürültü Kontrolü, Kestirimci Bakım, Dalga Mekaniği ve Akustik, Taşıt Dinamiği, Makina Dinamiği

Tel: +903122022004 | Web

Personel Foto

DEKAN Prof. Dr. Mehmet Arif ADLI

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

MEKANİK: Kapali kinematik yapıdaki robot mekanizmalarının (robot eli, paralel manipülatörler, birbirine eşlik eden robot kolları) kuvvet etki analizleri ve kontrolü,  insan - robot etkileşimi ve fizik tedavi/rehabilitasyon robotları

Tel: +903125823418 | Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL

 KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: İmalat Sistemleri ve Performanslarının Değerlendirilmesi, İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, Mühendislik Ekonomisi ve Uygulamaları, Fabrika Organizasyonu

Tel: +903125823414 | Web

Personel Foto

REKTÖR Prof. Dr. İbrahim USLAN

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Toz Metalurjisi, İmal Usülleri, Malzeme Bilimi, Isıl İşlem, Mekanik Testler, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Toz Enjeksiyon Kalıplama, Sinterleme, Kalite Kontrol, Laserle İşleme

Tel: +903122022000 | Web

Personel Foto

Prof. Dr. İlhami HORUZ

ENERJİ: Soğutma - Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri, Absorpsiyonlu Isı Yükselticileri, Isıtma ve Havalandırma, Soğuk Hava Depoları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yakıt Hücreleri ve Uygulamaları, Kendi enerjisini üreten evler

Tel: +903125823416 | Web

Personel Foto

Prof. Dr. Atilla BIYIKOĞLU

ENERJİ: Yanma, Termodinamik, Reaktif Akışlar, Isı ve Madde Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Isıl İşlemlerin Modellenmesi, Sayısal Metodlar ve Uygulamaları

Tel: +903125823409 | Web

Personel Foto

DEKAN Prof. Dr. Ömer KELEŞ

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Mekatronik, Üretim Teknolojileri, Otomotiv Mühendisliği, Otomatik Kontrol, Mekanizmalar, Hidrolik-Pnömatik Sistemler, Endüstriyel Otomasyon

Tel: +903125823413 | Web

Personel Foto

REKTÖR DANIŞMANI Prof. Dr. Metin Uymaz SALAMCI

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Nonlineer Sistemler ve Kontrolü, Titreşim Konrolü, Sistem Dinamiği, Kontrol Sistemleri, Robust Kontrolcü Tasarımı

Tel: +903122022069 | Web

Personel Foto

BÖLÜM BAŞKANI Prof. Dr. Rahmi ÜNAL

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İmal Usulleri, Toz Metalurjisi, Gaz Atomizasyon ile metal tozu üretimi, Isıl İşlemler, Malzeme Karakterizasyonu, Mekanik özellikler, Makina Tasarımı

Tel: +903125823430 | Web

Personel Foto

Prof. Dr. Oğuzhan YILMAZ

İMALAT VE KONSTRÜKSİYON: İleri İmalat Teknolojileri, Uzay ve Havacılık İmalat ve Tamir Yöntemleri, Konvansiyonel Olmayan İmalat Yöntemleri, Katmanlı Üretim

Tel: +903125823433 | Web

Personel Foto

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Prof. Dr. Abuzer Kadir ÖZSUNAR

TERMODİNAMİK: Termodinamik, Gaz Dinamiği, Sayısal ve Deneysel Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi, Enerji Sistemlerinde Entropi Analizi, İçten Yanmalı Motorlar, Elektronik Cihazlarda Isıl Tasarım, Mikro Akışlar

Tel: +903125823432 | Web

Personel Foto

Doç. Dr. Ezgi GÜNAY

MEKANİK: Sonlu Elemanlar Analizi, Fiberkompozit Yapılarda Gerilme Analizi, Plak ve Kabuk Teorileri, Elastisite Teorisi ve Burkulma, Mikromekanikte Analitik Formülasyon

Tel: +903125823411 | Web

Personel Foto

Doç. Dr. Hüseyin TOPAL

ENERJİ: Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri, Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojileri, Yakıtlar, Yanma ve Yakma Sistemleri, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Buhar Kazanları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Gazlaştırma ve Piroliz

Tel: +903125823423 | Web

Personel Foto

Doç. Dr. Oğuz TURGUT

TERMODİNAMİK: Deneysel Isı ve Kütle Transferi, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi, Isı Değiştiricisi Tasarımı

Tel: +903125823446 | Web

Personel Foto

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI Doç. Dr. Yusuf USTA

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: CAD-CAM, Sayısal Kontrol, Bilgisayarlı İmalat Sistemleri, Uzman Sistemler, İmal Usülleri, Malzeme Bilimi

Tel: +903122022500 | Web

Personel Foto

Doç. Dr. Sinan KILIÇASLAN

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Nonlineer Sistemler, Deterministik ve Stokastik Nonlineer Sistemlerin Optimum Kontrolü, Rijit ve Yapısal Esnek Mekanik Sistemlerin Dinamiği ve Kontrolü, Robotik

Tel: +903125823408 | Web

Personel Foto

Doç. Dr. Tuncay KARAÇAY

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Mekanik Titreşimler, Gelişigüzel Titreşimler, Kestirimci Bakım, Taşıt Dinamiği, Makina Dinamiği

Tel: +903125823442 | Web

Personel Foto

Doç. Dr. Gökhan KÜÇÜKTÜRK

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Talaşlı İmalat Teorisi, Malzeme Bilimi, İmal Usülleri, Mikroyapı Karakterizasyonu, Elektro Erozyon ile İşleme, İletken olmayan seramikler

Tel: +903125823445 | Web

Personel Foto

Doç. Dr. Mustafa Zeki YILMAZOĞLU

ENERJİ: Plazma Teknolojileri, Enerji, HVAC, Santral Teknolojileri 

Tel: +903125823443 | Web

Personel Foto

Doç. Dr. Elmas SALAMCI

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Malzeme Bilimi, İmal Usülleri, Kompozit Malzemeler, Çift Fazlı Çelikler, Mikroyapı, Karakterizasyon, Mekanik Özellikler, TEM Mikroskopi

Tel: +903125823452 | Web

Personel Foto

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Doç. Dr. Tunç APATAY

MEKANİK: Statik, Dinamik, Mukavemet, Elastisite, Temas Mekaniği, Kırılma Analizi

Tel: +903125823450 | Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Osman Selim TÜRKBAŞ

MEKANİK: Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Deneysel Gerilme Analizi, Statik, Dinamik, Mukavemet, Mekanik Tasarım

Tel: +903125823415 | Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Nihat GEMALMAYAN

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Sürtünme ve Makina Elemanları, İmal Usülleri, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Hidrolik-Pnömatik Sistemler, Transport Tekniği, Kompozit Malzemeler, Tıbbî Cihazlar

Tel: +903125823417 | Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ATILGAN

ENERJİ: Enerji Dönüşüm Sistemleri, Yanma Teknolojileri, Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri, Emisyon Kontrolü, Hidrolik Makinalar, Güneş Enerjisi ve Uygulaması, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Çalışmaları, Sürdürülebilir Enerji

Tel: +903125823420 | Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Nureddin DİNLER

ENERJİ: İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıtlar, Yanma, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Deneysel Yöntemler, Enerji Dönüşüm Sistemleri

Tel: +903125823402 | Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin BİLGİLİ

ENERJİ: Termodinamik, Isı Transferi, Hidrojen Enerjisi, Temiz Enerji Kaynakları

Tel: +903125823405 | Web

Personel Foto

Öğr. Gör. Dr. Yavuz ZÜMRÜT

MEKANİK: Talaşlı İmalat Teorisi, Bilgisayar Tümleşik İmalat Sistemleri, Kontrol Sistemleri Tasarımı, Mekanik Titreşimler, Rotor Dinamiği

Tel: +903125823412 | Web

Personel Foto

Öğr. Gör. Dr. Tolga PIRASACI

TERMODİNAMİK: Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isıl Çevre Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Tel: +903125823401 | Web

Personel Foto

Öğr. Gör. Recep EKİCİLER

Nanofluid, Computational Fluid Dynamics, Forced Convection, Internal and External Flow, Solar Energy 

Web

Personel Foto

Arş. Gör. Dr. Salih KARAASLAN

ENERJİ: İçten Yanmalı Motorlar, Yanma ve Alternatif Yakıtlar, Akışkanlar Mekaniği, Konvansiyonel Enerji Sistemleri, Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri

Tel: +903125823406 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Dr. Nazım BABACAN

MEKANİK: Sonlu Elemanlar Analizi, Statik, Mukavemet, Martensitik Faz Dönüşümleri, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Elastisite

Tel: +903125823430 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Dr. Tamer ÇALIŞIR

ENERJİ: Isı Transferi, Termodinamik, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Isı Transferi Artırma Yöntemmleri, Çarpmalı Jetler

Tel: +903125823469 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Dr. Mehmet Akif AKDOĞAN

MEKANİK: Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Deneysel Gerilme Analizi, Statik, Dinamik, Mukavemet, Mekanik Tasarım-Teknik Resim

Tel: +903125823449 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Murat ERBAŞ

TERMODİNAMİK: Turbomakinalar

Tel: +903125823463 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Arif BALCI

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: İmal usulleri, Malzeme bilimi, İmalat teknolojileri ve uygulamaları, Uzman sistemler ve karar verme, CAD/CAM, Modelleme ve Analiz Yöntemleri

Tel: +903125823460 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Emre YURTKURAN

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: CAD/CAM/CNC/EDM/WEDM

Tel: +903125823460 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Mehmet Çağrı TÜZEMEN

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Kompozit Malzemeler, Kompozit Malzemeler Mekaniği, Nanokompozitler, Sonlu Elemanlar Metodu, ANSYS

Tel: +903125823464 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Fatih AKTAŞ

ENERJİ: İçten Yanmalı Motorlar, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Akışkanlar Mekaniği

Tel: +903125823430 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Tutku SAATÇİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT: Malzeme Bilimi, Çift Fazlı Çelikler

Tel: +903125823464 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Bedrettin Mahmut KOCAGİL

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Sistem Moddelleme ve Analizi, Kontrol Sistemleri 

Tel: +903125823430 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Ece YILDIRIM

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Seri manipülatörlerin kinematik ve dinamik modellenmesi, Sistem modellemesi, Mekanik titreşimler

Tel: +903125823464 | Web

Personel Foto

Arş. Gör. Burcu KÜÇÜKOĞLU

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ: Mekanik Titreşimler, Gelişigüzel Titreşimler, Makina Dinamiği

Tel: +903125823430 | Web